Infóbox


Pannonsenior közgyűlés 2019.05.16

MEGHÍVÓ
A PANNONSENIOR KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET KÖZGYŰLÉSÉRE


A közgyűlés időpontja:
2019. május 16., 10. óra
A közgyűlés helye: PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

A közgyűlés napirendje:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
2. Az Igazgatóság beszámolója a 2018-as gazdasági évről.
3. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2018-as évről.
4. A szövetkezet 2018. évi éves beszámolójának, mérlegének elfogadása, döntés az adózott eredmény elfogadásáról.
5. A közgyűlés jegyzőkönyvének aláírása.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen legfeljebb a tagok 10 %-nak képviseletére jogosult.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon helyen, 2019. május 23-én, 10 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

A közgyűlésre ezennel minden PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezeti tagot szeretettel meghívunk.

A közgyűlésre a meghívót a PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet hirdetmény útján juttatja el.

Székesfehérvár, 2018. április 30.

Kiírás letöltése
Összes infó >>>